Nawierzchnie

Dla wszystkich dzieci plac zabaw to miejsce, gdzie poprzez zabawę mogą uruchomić całą swoją wyobraźnię. Wiąże się to niestety z ryzykiem upadku, a co za tym idzie z możliwością urazu. Dlatego też, w trosce o bezpieczeństwo KAŻDEGO dziecka, nasza produkujemy od roku 2013 nawierzchnię sportowo-rekreacyjną PANELFLEX, która w bardzo skuteczny sposób amortyzuje upadek oraz minimalizuje skutki odniesionych obrażeń. Nawierzchnie PANELFLEX są wysoce estetyczne, kolorowe, elastyczne, odporne na działanie warunków atmosferycznych tj. słońce, deszcz, śnieg, wiatr.

Są również odporne na ścieranie i bardzo łatwe w montażu. Przy tym przyjazne środowisku, gdyż nawierzchnie PANELFLEX wykonane są z najwyższej jakości granulatów gumowych EPDM i SBR.

  Zapewne trudno w to uwierzyć ale nawierzchnia prezentowana obok została wykonana i ułożona w październiku 2014.
Nawierzchnię ułożono w technologii płyt klejonych bocznymi krawędziami na podbudowie betonowej.

Zdjęcie zostało wykonane w październiku 2020. Po sześciu latach eksploatacji.

Można to zweryfikować codziennie w Przedszkolu w Sulbinach k/Garwolina.


Atesty i Certyfikaty

Nawierzchnia PANELFLEX posiada Certyfikat wydany przez Instytut Sportu oraz Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny.

Sposób montażu nawierzchni

Nawierzchnie PANELFLEX przeznaczone są do montażu zarówno na podłożach betonowych, asfaltowych jak i wykonanych z kruszyw. Rodzaj podbudowy należy dobrać tło warunków w jakich będzie eksploatowana nawierzchnia. Zalecanym rodzajem podłoża do użytku intensywnego (szkoły, przedszkola, ogólnodostępne place zabaw) jest podbudowa betonowa. Natomiast w miejscach o mało intensywnej eksploatacji można zastosować podbudowę z kruszyw.

Montaż na podbudowie betonowej (zalecany)
Teren przeznaczony pod nawierzchnię należy wykorytować na głębokość od 20 cm do 30 cm. Grunt rodzimy wyrównać i dobrze zagęścić. Na tak przygotowanym podłożu należy wykonać następujące warstwy:

  1. warstwę odsączającą z piasku o grubości 10 cm,
  2. płytę betonową z betonu klasy B20 grubości 5-10 cm.

Płytę betonową zdylatować co 5 m oraz dylatację wypełnić. W celu ułatwienia spływu wód opadowych powierzchni wylewki nadać spadki od 0,5% do 1,0%. Jeżeli podłoże betonowe ma być przepuszczalne dla wody jako podbudowę można też zastosować beton jamisty.

Powierzchnia płyty betonowej przed klejeniem powinna być pozbawiona zanieczyszczeń oraz sucha. Montaż nawierzchni można prowadzić tylko i wyłącznie w warunkach bezopadowych przy temperaturze powyżej +S^C. Czas wiązania kleju od 8 do 24h. Na wykonanym podłożu należy ułożyć płyty PANELFLEX, przyklejając je do podłoża za pomocą kleju poliuretanowego. Płyty układać z przesunięciem (w cegiełkę), a klej rozkładać packą o gładkich krawędziach.

Montaż na podbudowie mineralnej – z kruszyw:

Teren przeznaczony pod nawierzchnię należy wykorytować na głębokość od 20 cm do 30 cm. Grunt rodzimy wyrównać i dobrze zagęścić.

Skraj nawierzchni należy ograniczyć obrzeżem betonowym z nakładką elastyczną. Obrzeże posadowić na ławie betonowej. Na tak przygotowanym podłożu należy wykonać następujące warstwy:

  1. warstwę nośną z kruszywa łamanego 0-32 mm o grubości 10 – 20 cm.
  2. warstwę wyrównującą o grubości ok. 5 cm z piasku stabilizowanego cementem (1:4 1:6) Każdą z warstw zagęścić oraz wyprofilować w celu ułatwienia spływu wód opadowych (spadki od 0,5% do 1,0%). Warstwę wyrównującą po zagęszczeniu należy za pomocą łaty wyrównać. Na tak przygotowanym podłożu rozłożyć geowłókninę i rozpocząć układania płyt. Nawierzchnię układać z przesunięciem (w cegiełkę) klejąc je punktowo do siebie za pomocą kleju poliuretanowego (katiusze). Nawierzchnia w momencie klejenia musi być sucha a jej krawędzie pozbawione zanieczyszczeń.

Rodzaj podbudowy należy każdorazowo dostosować do lokalnych warunków gruntowych oraz intensywności użytkowania. Więcej informacji o naszych produktach oraz doradztwo w zakresie montażu nawierzchni otrzymają Państwo kontaktując się z naszą firmą.

Eksploatacja i konserwacja

Podczas eksploatacji nawierzchni PANELFLEX nie są wymagane specjalistyczne zabiegi konserwacyjne. Nawierzchnię należy jedynie utrzymywać w czystości poprzez zamiatanie lub spłukiwanie wodą.