O czym warto wiedzieć – Bioróżnorodność

Bioróżnorodność to dar Natury, zewsząd otaczający nas w formie Ekosystemów, stref które Natura sama zoptymalizowała dla różnych gatunków roślin i zwierząt żyjących w różnych środowiskach.

Ingerencja człowieka niestety niszczy wypracowane przez Naturę mechanizmy.
Mamy tego świadomość. Tworzymy regulacje prawne żeby eliminować powstające wskutek ingerencji człowieka szkody. Istota problemu polega jednak nie na tym, żeby prawo chroniło przyrodę i jej bioróżnorodność, istotą jest to żebyśmy my sami znali i rozumieli jak działają Ekosystemy, jak możemy im nie szkodzić lub też czynione szkody minimalizować.

Podniesieniu świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz budowaniu postaw proekologicznych, upowszechnieniu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz podniesieniu poziomu wiedzy na temat fauny i flory służą ścieżki edukacyjne.

Oferta obejmuje dwanaście dziedzin przyrodniczych:

 • Botanika
 • Dendrologia
 • Entomologia
 • Ekologia
 • Herpetologia
 • Ichtiologia
 • Mikologia
 • Ornitologia
 • OZE
 • Pszczelarstwo
 • Zoologia
 • Inne

Tematy przyrodnicze prezentowane są przy pomocy około 50-ciu interaktywnych unikalnych konstrukcji oraz tablic edukacyjnych.

 • Ścieżki adresowane są do wszystkich ale głównie do dzieci i młodzieży. Mają one pokazywać, w atrakcyjny sposób uczyć i wyrabiać nawyki proekologicznego zachowania już od dziecka.

  Budując ścieżki edukacyjne uczymy i pomagamy zrozumieć dlaczego istniejące Ekosystemy są ważne i dlaczego powinniśmy je chronić przestrzegając wpojonych nam zasad i istniejących regulacji prawnych.