Ścieżki edukacyjne

Kategoria ŚCIEŻKI EDUKACYJNE jest gigantycznym kompendium wiedzy przyrodniczo – ekologicznej, zawiera bowiem komponenty z różnych dziedzin przyrodniczych, podane w dwojaki sposób:

 

Bilans obejmujący różne dziedziny wiedzy przyrodniczej na jednej ścieżce tworzonej dla potrzeb Inwestora. Ta sekcja pozwala dobrać zagadnienia obejmujące ponad 12 dziedzin na zasadzie „mixu tematycznego”, by ująć jak najwięcej obszarów na tworzonej ścieżce. Całość tego procesu jest przez nas nadzorowana od początku do końca i odbywa się w ścisłej współpracy z Zamawiającym.
Ścieżki monotematyczne, czyli ukierunkowane w jedną dziedzinę np. kącik ornitologiczny/ dendrologiczny/ botaniczny itd. w zależności od potrzeb Inwestora. Takie podejście do tematu prezentuje wiedzę mocno uporządkowaną i pozwala na sekcyjne ustawienie ścieżki edukacyjnej w plenerze. Dla dobrej orientacji (szczególnie jeśli lokalizacja obejmuje duży obszar) warto zbudować tablicę ze schematem i legendą jak należy poruszać się w danej dziedzinie.

Taki układ całej sekcji Ścieżki Edukacyjne jest wyśmienitym narzędziem do budowy własnych rozwiązań konstrukcyjno – tematycznych i ułatwia ich dobór koncepcyjny w odniesieniu do indywidualanych potrzeb. Naszą rolą jest szeroko rozumiane FACHOWE DORADZTWO, klienta – pomysł. Ogromne doświadczenie w budowie wielu takich inwestycji zaprocentowało zaufaniem wielu naszych klientów. Doskonale rozumiemy potrzeby rynkowe i potrafimy WYKRYSTALIZOWAĆ to co istotne w przekazie merytorycznym, wyjątkowo dobrane lokalnie i indywidualnie oraz na wysokim poziomie.

Budowanie ścieżek edukacyjnych wymaga wyczucia przestrzeni, znajomości ogromnej materii przyrodniczej oraz doskonałej orientacji w całym procesie twórczym – od wniosku – do realizacji. Służymy NASZĄ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM, zdobytym w tej wyjątkowej branży. Ta strona jest NARZĘDZIEM INTERDYSCYPLINARNYM ułatwiającym i usprawniającym WYBÓR naszym klientom. Następnym etapem jest DOPRECYZOWANIE potrzeb i etap FINALNY – budowa ścieżki.

W swojej ofercie proponujemy instalacje edukacyjne wykonane w drewnie lub aluminium

 

Ścieżka edukacyjna musi być interesująca, atrakcyjna pod względem różnorodności, nieść wartość dydaktyczną ale też interaktywną, by uczyć ale i bawić!. Budujemy je po to, by wiedza przyrodnicza była zdobywana, poszerzana i utrwalana! Uczymy zachowań proekologicznych, wyrabiamy nawyki i wskazujemy, iż każdy człowiek – „mały- duży” jest współodpowiedzialny za stan naszego środowiska naturalnego i od nas zależy w jakiej niszy ekologicznej chcemy żyć. Bowiem nawet najbardziej górnolotne regulacje prawne nie będą skuteczne jeśli człowiek nie będzie żył świadomie i w zgodzie z Naturą!